Utleige

LEIGE AV LO-SENTERET

LO-Senteret held til i Kyrkjevegen 59 i utkanten av Aure sentrum, rett over gata for bedehuset. I første etasje har vi møtelokale som kan leigast ut. Lokalet høver til om lag 30 - 35 personar. I møtelokalet har leigetakarane tilgang til Whiteboardtavle, utstyr til videokonferanse og Videokanon samt trådlaust nettverk.

I tillegg kan ein nytte seg av kjøkkenfasilitetar som kjøleskap, liten frysar, oppvaskmaskin, kaffitraktar og 2 små kokeplater. Vi har tallerken, bestikk, drikkeglas og koppar til 30 personar. 


Alle som brukar møtelokalet skal rette seg etter følgjande reglar: (Reglane heng og på kjøkken).

All røyking innandørs er forbode.
Alt avfall skal takast ut og leggjast i rett kontainer på nedsida av huset. Husk at vi kjeldesorterar så sørg for å leggje avfall i rett kontainer.

Alt papiravfall leggjast i tiltenkt øskje, er den full så tøm den i kontainer ute. NB! Berre papp og papir.

Borda og benkeplater skal tørkast av etter bruk.
Støpsel til kaffitraktar trekkjast ut etter bruk.
Kaffikanner tømast, skyllast og setjast på plass i skapet.

Dersom ein brukar av servicet/bestikk så skal dette i oppvaskmaskin.

Bord og stolar skal setjast på plass etter bruk.
Varmepumpene skal stillast ned til 20 gradar når ein forlet lokalet. Desse skal IKKJE slåast av.

Ved bruk av videokanon; Set i støpsel og slå på med fjernkontrollen. Husk å slå den av etter bruk, og trekk ut støpselet.

Brukar av møtelokalet har ikkje adgang til etasjen over. Unntatt dei som leier kontor.

Brukar av møtelokalet har ansvar for å sløkkje lys og låse alle dører.

Tillitsbrot, hærverk, skadar, manglar og feil på utstyr skal meldast snarast mogleg til tlf. 905 98 384.

Ved akutte situasjonar som vannlekkasje og liknande ring huseigar på telefon 986 29 972


Dersom ein ynskjer å reservere møtelokalet, skjekk om aktuell dato er ledig og send så ein e-post.

 

Leige for møtesal er kr. 450,- pr. gong for tilfeldig utleige. For litt større selskap er prisen kr. 600,- pr. dag/kveld. Dersom ein ynskjer å leige fast kan vi inngå avtale om pris. Ta kontakt her.

NB! Møtelokalet er diverre ikkje tilrettelagt for rullestolbrukarar!

 

Følgjande dagar er opptatt:


November:

Tysdag 16 kl. 09:00-16:00 Jordskifteretten

Onsdag 17 kl. 09:00-16:00 Jordskifteretten

Torsdag 18 kl. 09:00-16:00 Jordskifteretten


Desember:

Torsdag 9 kl. 18:00-21:00 AP