Utleige

LEIGE AV LO-SENTERET

LO-Senteret held til i Kyrkjevegen 59 i utkanten av Aure sentrum, rett over gata for bedehuset. I første etasje har vi møtelokale som kan leigast ut. Lokalet høver til om lag 30 - 35 personar. I møtelokalet har leigetakarane tilgang til Whiteboardtavle, utstyr til videokonferanse og Videokanon samt trådlaust nettverk.

I tillegg kan ein nytte seg av kjøkkenfasilitetar som kjøleskap, liten frysar, oppvaskmaskin, kaffitraktar og 2 små kokeplater. Vi har tallerken, bestikk, drikkeglas og koppar til 30 personar.


Dersom ein ynskjer å reservere møtelokalet, skjekk om dato er ledig og send så ein e-post.

 


Følgjande dagar er opptatt:


Mai
JuniMåndag 17/06 kl. 17.30-21.00 Fagforbundet


Onsdag 19/06 kl. 17.30-20.00 Fagforbundet


Lørdag 22/06 Privat Lag ( L.N.)


August


Tirsdag 13/08 kl. 18.00-20.00 LO


September


Tirsdag 03/09 kl. 15.00-20.00  Fagforbundet


 


UTLEIGEPRISAR:

Leige for møtesal er kr. 450,- pr. gong for tilfeldig utleige.

For litt større selskap er prisen kr. 600,- pr. dag/kveld.

Dersom ein ynskjer å leige fast kan vi inngå avtale om pris.

Ta kontakt her.

NB! Møtelokalet er diverre ikkje tilrettelagt for rullestolbrukarar!

HUSREGLAR:

Alle som brukar møtelokalet skal rette seg etter følgjande reglar: (Reglane heng og på kjøkken).

 • All røyking innandørs er forbode, gjelder også e-sigaretter.
 • Alt avfall skal takast ut og leggjast i rett kontainer på nedsida av huset. Husk at vi kjeldesorterar så sørg for å leggje avfall i rett kontainer.
 • Alt papiravfall leggjast i tiltenkt øskje, er den full så tømm den i kontainer ute. NB! Berre papp og papir.
 • Borda og benkeplater skal tørkast av etter bruk. Gulvet skal også vaskes  ( Lo senteret stiller med vaskeutstyr.)
 • Støpsel til kaffitraktar og vannkokar trekkjast ut etter bruk.
 • Kaffikanner tømast, skyllast og setjast på plass i skapet
 • Dersom ein brukar av servicet/bestikk så skal dette i oppvaskmaskin.
 • Bord og stolar skal setjast på plass etter bruk.
 • Varmepumpene skal stillast ned til 21 gradar når ein forlet lokalet.
  Desse skal IKKJE slåast av.
 • Ved bruk av videokanon; Set i støpsel og slå på med fjernkontroll.
  Husk å slå den av etter bruk, og trekk ut støpsel.
 • Brukar av møtelokalet har ikkje adgang til etasjen over. Unntatt dei som leier kontor.
 • Brukar av møtelokalet har ansvar for å sløkkje lys og låse alle dører.


Tillitsbrot, hærverk, skadar, manglar og feil på utstyr skal meldast snarast mogleg til tlf. 92249654.

Ved akutte situasjonar som vannlekkasje og liknande ring huseigar på telefon 986 29 972