Nyhende

Nyhende frå LO i Sykkylven

Klikk på utheva dato for å kome til sida for den aktuelle nyheita. Der er det meir tekst og bileter.


24. mai 2021.

Innkalling til årsmøte.

Onsdag 30. juni

Kl. 18:00

På LO-Senteret

Forslagsfrist 12. juni til post@lo-sykkylven.no

Vanlege årsmøtesaker.


27. april 2021.

Årets 1. mai arrangement er avlyst på grunn av nye

smittevernreglar.


26. april 2021.

Årets 1. mai arrangement.


Kaitrappa Kl. 16:00
Hovudtalar:
Åse Kristin Ask Bakke
2. kandidat stortingsvalet 2021 for Møre og Romsdal AP


Appell ved:
Birgit Oline Kjerstad
1. kandidat stortingsvalet 2021 for Møre og Romsdal SV


Det vert musikalsk innslag
Enkel servering
Vel møtt!

16. februar 2021.

LO i Sykkylven støtter Arbeiderpartiets krav om halverte ferjetakstar.

 

LO i Sykkylven er svært glade for at Arbeiderpartiet gjeng inn for å halvere ferjetakstane på alle samband i heile Noreg.

For Sykkylven og Møre og Romsdal kjem dette til å ha stor økonomisk betydning for industrien og folk flest.

Når dette tiltaket er gjennomført vil folk og næringsliv i Møre og Romsdal spare over ein kvart milliard i kostnader kvart år.

Dette vil og ha stor betydning for å styrke Møre og Romsdal sin posisjon som landets fremste eksportfylke, og ikkje minst bidra til fleire og tryggare arbeidsplassar i heile fylket.

Det var Sykkylven Arbeidarparti  som i samarbeid med Møre og Romsdal Arbeiderparti som tok initiativet til å halvere ferjetakstane, og vi er svært glade for at Arbeiderpartiet sentral støtter denne viktige distriktssaka.

Dette er og eit viktig signal om at staten må ta ein større økonomisk del av kostnaden for å gjennomføre det grøne skiftet. Og ikkje slik som dagen regjering som sender ein så stor del av kostnadane over til fylka, kommunane og innbyggjarane.


25. juni 2020.

Innkalling til årsmøte.

LO i Sykkylven held sitt årsmøte onsdag 19. august kl. 18:00 på LO-Senteret. Frist for forslag ein vil ha handsama er sett til 24. juli til post@lo-sykkylven.no.


8. mars 2020

Innkalling til årsmøte.

LO i Sykkylven skal halde sitt årsmøte 22 april kl. 18:00 på LO-Senteret. Frist for forslag ein vil ha handsama er sett til 20 mars.


7. september 2019

LO i Sykkylven hadde stand under valinnspurten i sentrum.


12. august 2019

Trekning i lotteriet til LO-Senteret er gjort i dag og vi gratulerer Andre Brenne med ny Stressless Sunrise med fotskammel.

Vinnaren er varsla. Vi takkar alle som kjøpte lodd.


24. april 2019

Vi har malt søylene og dragarane med 2 strøk.


30. mars 2019

Lotteri til inntekt for opprusting av LO-Senteret. 


11. mars 2019

Årsmøtet haldast 25. april kl. 18:00 på LO-Senteret. Forslagsfrist er sett til 9. april.


04. mars 2019

Kjøkkenet tek form og kontrastfargen på eine veggen i møtesal er malt med eit strøk. 


3. mars 2019

Legging av nytt golv i møtesal. Kjøkkeninnreiinga er sett på plass att slik at kjøkkenet kan brukast.


23. februar 2019

Oppussinga på LO Senteret har pågått ei stund. Dei mørke spilane under vindauga er skifta ut med ferdigmalte plater.