3. mars 2019

Nyhende 3. mars 2019

Steinar og Steinar Johan i full gong med å leggje nytt golv. Dette vert bra.

Nesten heile golvet er lagt. Lokalet vart mykje lysare og ikkje minst vert det lettare å halde reint.